Press "Enter" to skip to content

Нашите цели

Нашите цели

Мисията на “Фондация 0700” е да предостави алтернативни номера на 0700, покрити от минутите към мобилния абонаментен план. 

Освен повишаването на информираността, “Фондация 0700” иска и да провокира младите българи да започнат да обръщат внимание на финансовата си грамотност, което би довело за едно по-добро бъдеще за самите тях.

Част от целите, които си поставяме, са:

  • Предоставяне на алтернативни номера на 0700, покрити от минутите в абонаментния план.
  • Обогатяване на финансовата култура на българските граждани.
  • Даване на гласност на решението с алтернативни номера на 0700.
 

Променяме нещата към по-добро

Чрез дейностите изброени по-долу:

  • Публикуване на статии, целящи развитие на финансовата култура на българските граждани.
  • Изготвяне на проучвания и събиране на информация за скритите номера, които стоят зад номера от тип 0700.

Искрено се надяваме да допринесем за една по-добра финансова култура на българските граждани. Надяваме се да повдигнем завесата зад номерата тип 0700 и ще работим за това, да предоставим алтернатива на българските граждани.

 

Медиите за нас