Press "Enter" to skip to content

Нашите цели

Мисията на “Фондация 0700” е да предостави алтернативни номера на 0700, покрити от минутите към мобилния абонаментен план.

Освен повишаването на информираността, “Фондация 0700” иска и да провокира младите българи да започнат да обръщат внимание на финансовата си грамотност, което би довело за едно по-добро бъдеще за самите тях.

Част от целите, които си поставяме, са:

  • Предоставяне на алтернативни номера на 0700, покрити от минутите в абонаментния план.
  • Обогатяване на финансовата култура на българските граждани.
  • Даване на гласност на решението с алтернативни номера на 0700.

Имаме амбицията да променим нещата към по-добро – чрез разнообразни дейности:

  • Публикуване на статии, целящи развитие на финансовата култура на българските граждани.
  • Изготвяне на проучвания и събиране на информация за скритите номера, които стоят зад номера от тип 0700.

Убедени сме, че бихме помогнали на много българи да оптимизират разходите си. Това ни амбицира да се стараем да достигнем и до колкото се може повече българи за да можем да им покажем как биха могли сами да си помогнат.

Искрено се надяваме да допринесем за една по-добра финансова култура на българските граждани. Надяваме се да повдигнем завесата зад номерата тип 0700 и ще работим за това, да предоставим алтернатива на българските граждани.

Медиите за нас