Press "Enter" to skip to content

Нашите цели

Мисията на “Фондация 0700” е да предостави алтернативни номера, покрити от безплатните минути. 0700 се таксуват на 30 ст./мин., като доста често се налага на самите потребители да прекарат повече от десет минути на телефона, за да бъде обаждането им прието от оператор.

Искаме да помогнем на нашите съграждани да спестят излишни разходи, без това да им коства много усилия. Искаме да запознаем също така българите, с фактът, че 0700 номерата не са покрити от безплатните минути.

Освен повишаването на информираността, “Фондация 0700” иска и да провокира младите българи да започнат да обръщат внимание на финансовата си грамотност, което би довело за едно по-добро бъдеще за самите тях.

Част от целите, които си поставяме, са:

  • Спестяване на разходи от абонаментните планове на българските потребители на мобилни услуги
  • Осигуряване на по-лесен достъп на потребителите до услуги.
  • Обогатяване на финансовата култура на потребителите
  • Даване на гласност на проблемът с платените 0700 номера.

Имаме амбицията да променим нещата към по-добро –чрез разнообразни дейности:

  • Разработване на софтуерни продукти, които предоставят алтернативни номера на платените 0700.
  • Публикуване на статии, целящи развитие на финансовата култура на потребителя
  • Изготвяне на проучвания и събиране на информация за скритите безплатни номера, които стоят зад платените тип 0700.

Убедени сме, че спестените пари от нашата услуга ще бъдат похарчени за нещо по-наложащо от българските граждани. Това ни амбицира да се стараем да достигнем и до колкото се може повече българи за да можем да им покажем как биха могли сами да си помогнат.

Искрено се надяваме да допринесем за една по-добра финансова култура на българските граждани. Надяваме се да повдигнем завесата зад платените 0700 номера и ще работим за това предоставим безплатна алтернатива на българските граждани.

Медиите за нас